Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Szkolenia

„AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ”

CEL SZKOLENIA

- Przekazanie uczestnikom zasad skutecznych metod opracowania planu i wdrażania w organizacji auditu wewnętrznego wg normy PN-EN 19011:2012.  
- Omówienie uwarunkowań i barier, które w praktyce osłabiają skuteczność auditu wewnętrznego. 
- Auditowanie systemów: zarządzania jakością i kontroli zarządczej. 
 
PROGRAM SZKOLENIA
1.  Zakres normy PN-EN ISO 19011:2012:
- Zasady i znaczenie auditowania
- Ustalanie programów i celów auditów
- Wskazówki dotyczące prowadzenia auditów
- Kompetencje auditorów
2. Podstawowe określenia i definicje: 
- Audit, Audit wewnętrzny, Audit zewnętrzny, Audit wspólny, Audit zintegrowany
- Zespół uuditorów
- Klient audytu
3. Auditowanie systemów zarządzania jakością:
- Zgodność auditowanych systemów z odpowiednimi normami
- Audit procesów (cele, miary, wskaźniki)
- Aditowanie wyrobów (wymagania, stopień spełnienia wymagań)
- Etyka auditowania 
- 7 zasad Zarządzania Jakością
- Koncepty Znakomitości EFQM
  4. System Zarządzania Jakością 
- Polityka jakości
- Księga jakości
- Udokumentowane procedury
- Dokumenty nadzorowania procesów łącznie z zapisami
- Inne dokumenty
- Nadzór nad dokumentami
  5. Podstawowe określenia - dokumentacja 
- Zapisy 
- Wymagania wobec zapisów
- Polityka jakości i jej elementy
6. Procesy
- Identyfikacja procesów
- Rodzaje procesów
- Cele procesów
- Struktura procesu Mapy procesów
- Karty procesów
- Macierze odpowiedzialności
7. Podstawowe Zasady SZ
- Odpowiedzialność, kompetencje i uprawnienia 
- Komunikacja 
- Pełnomocnik SZ
8. Przegląd Zarządzania
- Wyniki audytów wewnętrznych
- Funkcjonowanie procesów
- Zarządzanie ryzykiem
- Działania korygujące i zapobiegawcze
- Informacje od klientów
- Wnioski/zalecenia odnośnie doskonalenia
- Realizacja wniosków z poprzedniego przeglądu
9. Zasoby ludzkie
- Kompetencje
- Szkolenia
- Ocena efektywności
10. Środowisko pracy
- Ocena ryzyka zawodowego
- BHP, zagrożenia i ocena ryzyka zawodowego
11. Nadzór nad wyposażeniem i zarządzanie infrastrukturą
- Identyfikacja
- Wzorcowanie
- Planowanie remontów, przeglądów i obsługi
- Okresowe raporty
12. Zakupy
- Wymagania
- Kwalifikowanie dostawców
- Zamówienia
- Kontrola dostaw
13. Analiza i doskonalenie SZJ
14. Działania korygujące i zapobiegawcze
15. Plan - program - audytów
16. Ocena Audytora
17. Działania audytowe
- Inicjowanie audytu
- Przegląd dokumentów
- Przygotowanie działań audytowych
- Prowadzenie działań audytowych
- Raport
- Zakończenie audytu
- Działania poaudytowe
 
Kontakt:
 
Krajowa Izba Gospodarcza 
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel.: 22 630 97 12; 22 603 96 63
wjanuszko@kig.pl, pnj@kig.pl
 
dodano: 2013-08-07