Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Szkolenia

„SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001”

Dlaczego powinien być wdrażany system zarządzania jakością? 
- Sposób podejścia do wdrażania systemu
- 5 poziomów dojrzałości firmy - norma ISO 9004
- Obszary działania firmy o największych zagrożeniach
- Rola personelu w systemie (szef, pracownicy, auditorzy, Pełnomocnik, właściciele procesów)
- „Tradycyjny” i nowoczesny model zarządzania
- Ewolucja systemów zarządzania - do ustanowienia norm ISO serii 9000
 
Charakterystyka norm PN-EN ISO 9001:2009 
- Podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015
- Wymagane procedury w systemie zarządzania jakością: systemowe (audity, działania korygujące i zapobiegawcze, nadzór nad dokumentami i zapisami, nadzór nad wyrobem niezgodnym oraz operacyjne (potrzeby szkoleniowe, projektowanie i rozwój, serwis, walidacja identyfikacja wyrobu, monitorowanie i pomiary, system informacji zwrotnych od klienta, itp.)
- Obowiązkowe udokumentowanie wymagań (obsługa infrastruktury, zdrowie, warunki środowiska, zarządzanie ryzykiem, itp.)
 
System Zarządzania Jakością
- Cele systemu z punktu widzenia klienta i firmy
- 8 zasad jakości - ISO 9004
- Podejście procesowe w zarządzaniu
- Zasady doskonalenia systemu
- Zarządzanie procesem (planowanie, monitorowanie, doskonalenie)
- Podział procesów (główne, wspierające, zarządcze)
- Mapa procesów - związki pomiędzy procesami
- Struktura dokumentacji systemu
- Poziomy zarządzania firmą
- Cele procesów - zasada SMART
- Zintegrowany System Zarządzania - korzyści z tego tytułu
- Zasady TQM i Samoocena organizacji
 
 
Kontakt:
 
Krajowa Izba Gospodarcza 
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel.: 22 630 97 12; 22 603 96 63
wjanuszko@kig.pl, pnj@kig.pl
 
dodano: 2013-08-07