Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Szkolenia

„SAMOOCENA ZGODNA Z MODELEM POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI”

CEL SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z wszechstronnym, nowoczesnym narzędziem, jakim jest samoocena działalności organizacji. 
Samoocena, którą proponuje się do oceny pracy organizacji, oparta jest na Modelu Znakomitości EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością) oraz Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości (PNJ), który powstał na bazie Modelu EFQM.
 
Model EFQM wdrożyło w Europie ponad 30 tysięcy organizacji. 
Powyższe Modele wywodzą się z koncepcji Zarządzania przez Jakość (ZPJ), czyli Total Quality Management (TQM), która jest powszechnie stosowana w nowoczesnym zarządzaniu światowymi organizacjami. 
Tak więc, cel szkolenia to zapoznanie uczestników z: 
- kryteriami samooceny organizacji 
- procesową metodą oceny mocnych stron i obszarów wymagających poprawy
- organizacją procesu samooceny firmy
 
Szkolenie będzie miało zarówno charakter teoretyczny, jak i przede wszystkim praktyczny, poprzez prowadzenie ćwiczeń odniesionych do konkretnych przykładów samoocen organizacji wdrażających Model PNJ. 
TEMATYKA SZKOLENIA
Tematyka szkolenia została dopasowana jest do specyfiki organizacji biznesowych, publicznych jak i edukacyjnych.  
2.1. Podstawowa tematyka szkolenia: 
- Zasady Modelu Znakomitości EFQM;
- Zasady Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ; 
- Proces opracowania samooceny - organizacja pracy;
- Samoocena Potencjału Organizacji (metoda podejścia, ocena punktowa (program IT), mocne strony, obszary   wymagające poprawy);
- Samoocena Efektów Organizacji (znakomitość i zakres wyników, ocena punktowa (program IT), mocne strony, obszary wymagające poprawy);
- Wykorzystanie metody Benchmarkingu w procesie opracowania samooceny. 
2.2. Ćwiczenia:
- Ćwiczenia z zakresu przyswojenia kryteriów Modelu EFQM/PNJ. 
- Ćwiczenia w grupach z zakresu opracowania i oceny „Potencjału Organizacji”. Przywództwo, strategia, zarządzanie personelem, zasobami i procesami). Dyskusja plenarna.
- Ćwiczenia w grupach z zakresu opracowania i oceny „Rezultatów Organizacji”. Satysfakcja klientów i pracowników, odpowiedzialność społeczna, wyniki finansowe i poza finansowe. Dyskusja plenarna.
- Ćwiczenia w grupach 4 - 6  osobowych
 
2.3. Podsumowanie szkolenia.
4. Rodzaj szkolenia
- Szkolenie zamknięte
5. Miejsce szkolenia
- W organizacji wdrażającej samoocenę lub w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
6. Czas trwania szkolenia
- 14 godzin wykładowych (2 dni)
 
7. Prowadzący szkolenie
Szkolenie będzie prowadzone przez dr inż. Mirosława Recha, Sekretarza Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. 
9. Świadectwo ukończenia szkolenia
- Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Krajową Izbę Gospodarczą.
 
Specjaliści Krajowej Izby Gospodarczej mogą również pomagać przy wdrożeniu samooceny oraz opracowaniu programu doskonalenia pracy organizacji - konsultacje.
 
 
Kontakt:
 
Krajowa Izba Gospodarcza 
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel.: 22 630 97 12; 22 603 96 63
wjanuszko@kig.pl, pnj@kig.pl
 
dodano: 2013-08-07