Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Szkolenia

„SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM”

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami oraz zasadami i etapami opracowania i wdrażania w organizacji systemu zarządzania antykorupcyjnego wg ISO 37000.
Szkolenie ma zarówno charakter teoretyczny, jak i przede wszystkim praktyczny, poprzez prowadzenie ćwiczeń odniesionych do konkretnych przykładów zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w określonych procesach w organizacji (specyfikacja potencjalnych zagrożeń w wybranych procesach, analiza ryzyka wystąpienia zagrożenia, sposoby eliminowania tych zagrożeń, itp.). 
 
UCZESTNICY SZKOLENIA
W szkoleniu powinni uczestniczyć przede wszystkim:
- Naczelna kadra kierownicza organizacji,
- Średnia kadra kierownicza organizacji,
- Właściciele procesów, w których potencjalnie mogą wystąpić zagrożenia korupcyjne (w praktyce dotyczy to zdecydowanej większości procesów),
- Zespoły pracowników przewidywanych do analizy zagrożeń oraz opracowywania i wdrażania dokumentacji systemu,
- Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością oraz Pełnomocnik ds. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym – o ile taki Pełnomocnik jest przewidywany,
- Auditorzy wewnętrzni.
 
TEMATYKA SZKOLENIA
Tematyka szkolenia w konkretnej organizacji dostosowywana jest każdorazowo do jej specyfiki działania. 
3.1. Krótka charakterystyka występowania zjawiska korupcji w kraju i na świecie: 
- Przyczyny i uwarunkowania powstawania zagrożeń korupcyjnych w obszarach polityki, społecznej, gospodarczej,
- Podstawowe grupy społeczne, zawody, branże oraz organizacje najbardziej narażone na występowanie zagrożeń korupcyjnych,
- Podejmowanie środków przeciwdziałających powstawaniu zagrożeń korupcyjnych,
- Strategia państwa w zwalczaniu korupcji.
3.2. Charakterystyka, cele i miejsce systemu ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi w zarządzaniu organizacją:
- Geneza opracowania systemu,
- Podstawowe założenia systemu,
- Relacje systemu z systemem zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015,
- Norma SA 8000 o odpowiedzialności społecznej - współbieżna z systemem ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi,
- Społeczna Odpowiedzialność Organizacji - SOO - Opracowanie KIG,
- Potencjalne organizacje do wdrażania systemu - organizacje najbardziej podatne na działania korupcyjne.
 3.3. Podstawowe elementy systemu: 
- Polityka antykorupcyjna,
- Kodeks etyki zawodowej,
- Procedury postępowania,
3.4. Etapy opracowania i wdrażania systemu: 
- Diagnoza stanu organizacji,
- Analiza zagrożeń w procesach,
- Opracowanie dokumentacji systemu,
- Wdrożenie i doskonalenie systemu,
- Certyfikacja systemu.
- Bariery i uwarunkowania wdrażania systemu.
3.5. Ćwiczenia:
- Przykład opracowania polityki antykorupcyjnej dla wybranej organizacji np. Urzędu Gminy, Urzędu Skarbowego, przedsiębiorstwa produkcyjnego lub handlowego,
- Zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych w wybranych procesach danej organizacji,
- Opracowanie propozycji działań zaradczych.
 
Ćwiczenia w grupach 5 – 8  osobowych.
 
Szkolenie będzie prowadzone przez zespół autorski opracowujący zasady i wymagania systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Odpowiedzialności Społecznej, w składzie:
1) Mgr inż. Jerzy Kowalczyk
2) Dr inż. Mirosław Recha
3) Dr inż. Wojciech Januszko
 
4. Czas trwania szkolenia:
- Tematy 1 – 4        - 7h 
- Ćwiczenia             - 6h 
W przypadku chęci wdrożenia systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w organizacji, Krajowa Izba Gospodarcza prześle zainteresowanym oddzielny program jego wdrożenia. Będzie to program szkolenia, konsultacji i pomocy w opracowaniu dokumentacji systemu oraz przygotowania do jego certyfikacji. 
 
Kontakt:
 
Krajowa Izba Gospodarcza 
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel.: 22 630 97 12; 22 603 96 63
wjanuszko@kig.pl, pnj@kig.pl
 
dodano: 2013-08-07