W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszamy na konferencję „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918-1921”, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. w siedzibie głównej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4.

Program Konferencji

 10.30  Rejestracja uczestników

11.00  Rozpoczęcie Konferencji

11.20  Kultura jakości – współczesne wyzwania

11.40  Nowy Model EFQM – wyzwania dla polskich organizacji

12.00  Nasza droga do doskonałości - MPWiK S.A. we Wrocławiu

12.20  Współczesny wymiar jakości w relacji z odbiorcami

12.40  Cyfrowa transformacja na przykładzie MPWiK S.A. we Wrocławiu

13.00  Przerwa

13.30  Gala wręczenia nagród:

      zespołowych dla firm laureatów konkursu PNJ oraz PNJ-EFQM

      indywidualnych oraz medalu „Za zasługi dla Jakości”

14.30  Najlepsze praktyki stosowania modelu PNJ-EFQM – debata z udziałem nagrodzonych firm

15.15  Występ artystyczny w duchu patriotycznym

15.45  Lunch

16.30  Posumowanie, zakończenie konferencji

 

Uwaga: w trakcie konferencji dostępna jest strefa dla biznesu

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie konferencji


Konkurs ZP

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konkursie Polskiej Nagrody Jakości - „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA”.

Konkurs przeznaczony jest dla PRZYWÓDCÓW - kierowników projektów, zespołów, w tym m.in.: właścicieli, prezesów, dyrektorów firm, insytutów,  prezydentów, burmistrzów, wójtów.

Zasady oceny Kandydatów korespondują z profilem lidera, który kształtuje przyszłość i realizuje zamierzenia z poszanowaniem etyki i wartości oraz zapewnia, że kierowana przez niego organizacja przewiduje zmiany oraz odpowiednio na nie reaguje, a co za tym idzie osiąga trwały sukces.

Wymagany jest opis osiągnięć w zakresie:

·       tworzenia i komunikowania misji, wizji i zasad etycznych,

·       funkcjonowania i wyników organizacji,

·       tworzenia i utrzymywania relacji z interesariuszami organizacji,

·       wzmacniania kultury jakości i doskonałości wspólnie z pracownikami organizacji,

·       inspirowania, zachęcania i okazywania uznania dla wkładu pracowników w sukces organizacji.

Formularz w wersji edytowalnej dostępny jest na naszej stronie pnj@kig.pl. (poniżej) Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na adres zwrotny. 

Uroczystość wręczenia nagród planowana jest w ramach III konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 ", w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w dn 12 listopada 2020 r. 

 

Zapraszamy również do zakładki Konkursu PNJ.

 

Pliki do pobrania:

karta zp.doc
dodano: 2013-04-18