Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205, II p., odbędą się posiedzenia Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Komitetu Jakości i Normalizacji. Serdecznie zapraszam.    
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakosci zaprasza do udziału w: - XXIV edycji konkursu PNJ - XII edycji konkursu Znakomity Przywódca - IX educji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.
W dniu 23 listopada br. w Krajowej Izbie Gospodarczej, odbyło się Posiedzenie Komitetu Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, pan Kazimierz Dendura - dr hab. prof. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, zreferował wykład pt.: „OSOBLIWOŚCI PROCESÓW SPOŁECZNYCH (Próba werbalizacji)”, który został zamieszczamy w załączniku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.
W dniu 11 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty trzeci, zostały wręczone nagrody XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 29 września 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (73 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości – 2017, Laureatów XX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego oraz odznaczenia „Zasłużony dla PNJ”. W dniu 31 sierpnia 2017 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: - Finalistów XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, - Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  

Laureaci i wyróżnieni

XXI Edycja 2015

W dniu 18 września 2015 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (70 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2015 oraz Laureatów XVIII edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego.

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: 
- Zasłużonego dla Polskiej Nagrody Jakości, 
- Finalistów IX edycji konkursu „Znakomity Przywódca”,
- VI edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”. 
 
LAUREATAMI XXI EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI:
1) W kategorii: Bardzo duże organizacje produkcyjno-usługowe: 
3M Wrocław sp. z o.o., Wrocław
2) W kategorii: Duże organizacje produkcyjne: 
Mando Corporation Poland Sp. z o.o., Wałbrzych
3) W kategorii: Średnie organizacje produkcyjno-usługowe:
CONBELTS S.A., Bytom 
4) W kategorii: Organizacje publiczne - ochrona zdrowia:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz, Warszawa
 
LAUREATEM POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2015 ROKU ZOSTAŁ:
1) Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielska-Białej
 
LAUREATKĄ XVIII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO W KATEGORII NAUKA, ZOSTAŁA:
1) prof. nzw. dr inż. Ewa Górska, Politechnika Warszawska
 
FINALISTAMI IX EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA” ZOSTALI:
1) Józef Kurek – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
2) Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
3) Władysław Osienicki – Prezes Zarządu, POLMO ŁOMIANKI S.A.
 
FINALISTAMI VI EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA” ZOSTALI:
1) Tomasz Kloze – Pełnomocnik SZ, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
2) Andrzej Kusior – Dyrektor ds. Zarządzania Bezpieczeństwem, DB Schenker Rail Polska S.A.
 
ZASŁUŻONYM DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZASTAŁ:
1) Andrzej Sajnaga, Prezes Zarządu, ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 
SEKRETARZ KOMITETU
POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
dr inż. Mirosław Recha
 
dodano: 2015-09-21