Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Laureaci i wyróżnieni

XX Edycja 2014

W dniu 25 września 2014 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (69 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2014 oraz Laureatów XVII edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego.
W dniu 29 sierpnia 2014 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: 
- Zasłużonego dla Polskiej Nagrody Jakości, 
- Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Przywódca”,
- V edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”. 
Prezydium na swym posiedzeniu przyznało także Nagrodę Specjalną.
 
LAUREATAMI XX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI:
 
1) W kategorii duże organizacje produkcyjno-usługowe: 
Zakłady Energetyki  Cieplnej S.A., Katowice
2) W kategorii średnie organizacje produkcyjne: 
Croma Polska Sp. z o.o., Warszawa
3) W kategorii średnie organizacje produkcyjno-usługowe:
Brökelmann Polska Sp. z o.o, Opole
4) W kategorii organizacje publiczne samorządowe - urząd:
Urząd Miasta Krakowa
5) W kategorii organizacje publiczne rządowe:
Agencja Rynku Rolnego, Warszawa
6) W kategorii organizacje publiczne - ochrona zdrowia:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 
WYRÓŻNIONĄ W XX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTAŁA:
 
1)   W kategorii organizacje publiczne samorządowe – Gmina:
Gmina Dobrzeń Wielki
 
DYPLOM FINALISTY XX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI OTRZYMAŁA:
 
1)   W kategorii organizacje niepubliczne ochrony zdrowia:
NZOZ „Olsztyńscy Ortopedzi” Sp. z o.o.
 
LAUREATEM POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2014 ROKU ZOSTAŁO:
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
LAUREATAMI XVII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI 
IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:
 
1) W kategorii nauka: prof. dr hab. Alicja Maleszka, prof. zw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2) W kategorii praktyka:   Halina Stasiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Procesami (NQ) Grupy Lotos S.A.
 
FINALISTAMI VIII EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA” ZOSTALI:
 
1) Marcin Dębowski - Dyrektor CROMA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa
2) Ryszard Filiks - Prokurent FABRYKA ŚRUB BISPOL S.A. Bielsko-Biała
3) Mirosław Garack - Prezes Zarządu ZND CE Sp. z o. o. Opole 
4) Iwona Łobejko - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
5) Jacek Suski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
6) Zbigniew Tabor - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
7) Tadeusz Zawistowski - Właściciel TZ-CONSULTANS Kobyłka k/Warszawy
 
FINALISTAMI V EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA” ZOSTAŁ:
 
KAROL SZEWCZYK - Pełnomocnik SZ, Chassis Brakes International Poland Sp. z o.o., Wrocław
 
ZASŁUŻONYM DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZASTAŁA:
 
WIELKOPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI
 
NAGRODA SPECJALNA
 
Prezydium, na wniosek Komisji Weryfikacyjnej, postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną PNJ w 2014 roku, Panu ROMANOWI JAGIELIŃSKIEMU za udział, jako Przedstawiciela Rządu, we wręczeniu nagród podczas I edycji konkursu PNJ, w 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie oraz za stałą współpracę z Komitetem PNJ od tamtego czasu.
 
dodano: 2014-09-30