Szczegóły dotyczące przebiegu konferencji Polskiej Nagrody Jakości zawarte są w zakładce LAUREACI I WYRÓŻNIENI oraz zakładce KONFERENCJE. Zaproszenie na kolejną konferęcję - naciśnij wiecej    
Zapraszamy do udziału w Krajowej Konferencji Polskiej Nagrody Jakości oraz uroczystej gali z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości”, która odbędzie się w dniu 12.11.2018 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2018 r., o godz. 13.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala nr  30., odbędzie się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 11 lipca 2018 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej Polskiej Nagrody Jakości. W ramach posiedzenia ustalono okolicznościowe nagrody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) od dnia 01.07.2018 r. sekretarzem komitetu PNJ został Pan dr inż. Witold Pokora. Ze względu na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Konkurs PNJ nie odbędzie się w 2018 r. Zapraszamy do konkursu Polskiej Nagrody Jakości w 2019 r. O warunkach udziału w Konkursie będą Państwo informowani na bieżąco.  

Laureaci i wyróżnieni

XX Edycja 2014

W dniu 25 września 2014 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (69 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2014 oraz Laureatów XVII edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego.
W dniu 29 sierpnia 2014 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: 
- Zasłużonego dla Polskiej Nagrody Jakości, 
- Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Przywódca”,
- V edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”. 
Prezydium na swym posiedzeniu przyznało także Nagrodę Specjalną.
 
LAUREATAMI XX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI:
 
1) W kategorii duże organizacje produkcyjno-usługowe: 
Zakłady Energetyki  Cieplnej S.A., Katowice
2) W kategorii średnie organizacje produkcyjne: 
Croma Polska Sp. z o.o., Warszawa
3) W kategorii średnie organizacje produkcyjno-usługowe:
Brökelmann Polska Sp. z o.o, Opole
4) W kategorii organizacje publiczne samorządowe - urząd:
Urząd Miasta Krakowa
5) W kategorii organizacje publiczne rządowe:
Agencja Rynku Rolnego, Warszawa
6) W kategorii organizacje publiczne - ochrona zdrowia:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 
WYRÓŻNIONĄ W XX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTAŁA:
 
1)   W kategorii organizacje publiczne samorządowe – Gmina:
Gmina Dobrzeń Wielki
 
DYPLOM FINALISTY XX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI OTRZYMAŁA:
 
1)   W kategorii organizacje niepubliczne ochrony zdrowia:
NZOZ „Olsztyńscy Ortopedzi” Sp. z o.o.
 
LAUREATEM POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2014 ROKU ZOSTAŁO:
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
LAUREATAMI XVII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI 
IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:
 
1) W kategorii nauka: prof. dr hab. Alicja Maleszka, prof. zw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2) W kategorii praktyka:   Halina Stasiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Procesami (NQ) Grupy Lotos S.A.
 
FINALISTAMI VIII EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA” ZOSTALI:
 
1) Marcin Dębowski - Dyrektor CROMA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa
2) Ryszard Filiks - Prokurent FABRYKA ŚRUB BISPOL S.A. Bielsko-Biała
3) Mirosław Garack - Prezes Zarządu ZND CE Sp. z o. o. Opole 
4) Iwona Łobejko - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
5) Jacek Suski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
6) Zbigniew Tabor - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
7) Tadeusz Zawistowski - Właściciel TZ-CONSULTANS Kobyłka k/Warszawy
 
FINALISTAMI V EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA” ZOSTAŁ:
 
KAROL SZEWCZYK - Pełnomocnik SZ, Chassis Brakes International Poland Sp. z o.o., Wrocław
 
ZASŁUŻONYM DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZASTAŁA:
 
WIELKOPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI
 
NAGRODA SPECJALNA
 
Prezydium, na wniosek Komisji Weryfikacyjnej, postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną PNJ w 2014 roku, Panu ROMANOWI JAGIELIŃSKIEMU za udział, jako Przedstawiciela Rządu, we wręczeniu nagród podczas I edycji konkursu PNJ, w 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie oraz za stałą współpracę z Komitetem PNJ od tamtego czasu.
 
dodano: 2014-09-30