Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205, II p., odbędą się posiedzenia Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Komitetu Jakości i Normalizacji. Serdecznie zapraszam.    
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakosci zaprasza do udziału w: - XXIV edycji konkursu PNJ - XII edycji konkursu Znakomity Przywódca - IX educji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.
W dniu 23 listopada br. w Krajowej Izbie Gospodarczej, odbyło się Posiedzenie Komitetu Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, pan Kazimierz Dendura - dr hab. prof. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, zreferował wykład pt.: „OSOBLIWOŚCI PROCESÓW SPOŁECZNYCH (Próba werbalizacji)”, który został zamieszczamy w załączniku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.
W dniu 11 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty trzeci, zostały wręczone nagrody XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 29 września 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (73 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości – 2017, Laureatów XX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego oraz odznaczenia „Zasłużony dla PNJ”. W dniu 31 sierpnia 2017 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: - Finalistów XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, - Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  

Laureaci i wyróżnieni

XVII Edycja 2011

Laureatami XVII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości zostali:

1) W kategorii średnich organizacji produkcyjnych:
Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy
2) W kategorii średnich organizacji produkcyjno-usługowych:
MATUSEWICZ BUDOWA MASZYN S.J. w Gryfowie Śląskim
3) W kategorii średnich organizacji usługowych:
CENTROZAP S.A. w Katowicach
4) W kategorii organizacje publiczne - ochrona zdrowia - szpital:
SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
5) W kategorii organizacje publiczne - ochrona zdrowia - szpital zamkniety:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
6) W kategorii organizacje publiczne - ochrona zdrowia - usługi:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SP ZOZ w Warszawie

LAUREATAMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOSCI w 2011 ROKU ZOSTALI:


1) MARIAN PŁAWIAK - Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji - płk. Rezerwy
2) TOMASZ SCHWEITZER - Polski Komitet Normalizacyjny - Prezes

LAUREATAMI XIV EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOSCI ZOSTALI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:

1) W kategorii nauka: prof. JERZY ŻUCHOWSKI - Politechnika Radomska w Radomiu
2) W kategorii praktyka: BOLESŁAW ŁONAK - CENTROZAP S.A. - Pełnomocnik ZSZ
3) W kategorii promocja: - KRYSTYNA BARTUZIN - Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy - Redaktor Naczelna


FINALISTAMI V EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ZOSTALI:


1) ZBIGNIEW DERDZIUK - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
2) DOROTA GAŁCZYŃSKA-ZYCH - Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ w Warszawie
3) ROMAN A. GRZYBOWSKI - Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego w Warszawie
4) IRENEUSZ KRÓL - Prezes Zarządu CENTROZAP S.A. w Katowicach
5) WITOLD LISIECKI - Dyrektor ds. Rozwoju Rynków Europy Centralnej Lantmannen Unibake Sp. z o.o. w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy
6) MAREK OPIŃSKI - Dyrektor Generalny OPEK Sp. z o.o. w Łomiankach
7) MIECZYSŁAW OSTOJSKI - Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
8) STANISŁAW TKACZYK - - Dyrektor Instytutu Badawczego COBRO w Warszawie


FINALISTAMI II EDYCJI KONKURSU "ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA" ZOSTALI:

1) BRYGIDA KONDRACKA - Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
2) STANISŁAW STARĘGA - POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. w Warszawie
3) EWA STĘPNIK - BIS Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach


ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI OTRZYMAŁ:


STANISŁAW STARĘGA - Dyrektor Zakładu Zarządzania Jakością POLIMEX - MOSTOSTAL S.A., członek Komitetu PNJ od 1995 roku

dodano: 2013-04-18