29 września 2017 r. - posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, sala 205, II p., godz.12.00     Serdecznie zapraszamy!
Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Dzięki udziałowi w projekcie jego Uczestniczki mogą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców: kreowanie wizerunku firmy w nowoczesnych mediach. Dla najlepszych mamy możliwość odbycia stażu, który gwarantuje zdobycie praktycznych doświadczeń, wartościowych na rynku pracy.  
W dniu 11 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty drugi, zostały wręczone nagrody XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 29 września 2016 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (71 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2016 oraz Laureatów XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego. W dniu 30 sierpnia 2016 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: Finalistów X edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, Finalistów VII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  
Sekretariat PNJ, informuje, że tegoroczna XXII edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości, została objęta Honorowym Patronem przez Pana Mateusza Morawieckiego -Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju.

Laureaci i wyróżnieni

XVII Edycja 2011

Laureatami XVII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości zostali:

1) W kategorii średnich organizacji produkcyjnych:
Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy
2) W kategorii średnich organizacji produkcyjno-usługowych:
MATUSEWICZ BUDOWA MASZYN S.J. w Gryfowie Śląskim
3) W kategorii średnich organizacji usługowych:
CENTROZAP S.A. w Katowicach
4) W kategorii organizacje publiczne - ochrona zdrowia - szpital:
SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
5) W kategorii organizacje publiczne - ochrona zdrowia - szpital zamkniety:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
6) W kategorii organizacje publiczne - ochrona zdrowia - usługi:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SP ZOZ w Warszawie

LAUREATAMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOSCI w 2011 ROKU ZOSTALI:


1) MARIAN PŁAWIAK - Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji - płk. Rezerwy
2) TOMASZ SCHWEITZER - Polski Komitet Normalizacyjny - Prezes

LAUREATAMI XIV EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOSCI ZOSTALI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:

1) W kategorii nauka: prof. JERZY ŻUCHOWSKI - Politechnika Radomska w Radomiu
2) W kategorii praktyka: BOLESŁAW ŁONAK - CENTROZAP S.A. - Pełnomocnik ZSZ
3) W kategorii promocja: - KRYSTYNA BARTUZIN - Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy - Redaktor Naczelna


FINALISTAMI V EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ZOSTALI:


1) ZBIGNIEW DERDZIUK - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
2) DOROTA GAŁCZYŃSKA-ZYCH - Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ w Warszawie
3) ROMAN A. GRZYBOWSKI - Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego w Warszawie
4) IRENEUSZ KRÓL - Prezes Zarządu CENTROZAP S.A. w Katowicach
5) WITOLD LISIECKI - Dyrektor ds. Rozwoju Rynków Europy Centralnej Lantmannen Unibake Sp. z o.o. w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy
6) MAREK OPIŃSKI - Dyrektor Generalny OPEK Sp. z o.o. w Łomiankach
7) MIECZYSŁAW OSTOJSKI - Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
8) STANISŁAW TKACZYK - - Dyrektor Instytutu Badawczego COBRO w Warszawie


FINALISTAMI II EDYCJI KONKURSU "ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA" ZOSTALI:

1) BRYGIDA KONDRACKA - Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
2) STANISŁAW STARĘGA - POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. w Warszawie
3) EWA STĘPNIK - BIS Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach


ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI OTRZYMAŁ:


STANISŁAW STARĘGA - Dyrektor Zakładu Zarządzania Jakością POLIMEX - MOSTOSTAL S.A., członek Komitetu PNJ od 1995 roku

dodano: 2013-04-18