Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205, II p., odbędą się posiedzenia Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Komitetu Jakości i Normalizacji. Serdecznie zapraszam.    
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakosci zaprasza do udziału w: - XXIV edycji konkursu PNJ - XII edycji konkursu Znakomity Przywódca - IX educji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.
W dniu 23 listopada br. w Krajowej Izbie Gospodarczej, odbyło się Posiedzenie Komitetu Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, pan Kazimierz Dendura - dr hab. prof. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, zreferował wykład pt.: „OSOBLIWOŚCI PROCESÓW SPOŁECZNYCH (Próba werbalizacji)”, który został zamieszczamy w załączniku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.
W dniu 11 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty trzeci, zostały wręczone nagrody XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 29 września 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (73 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości – 2017, Laureatów XX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego oraz odznaczenia „Zasłużony dla PNJ”. W dniu 31 sierpnia 2017 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: - Finalistów XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, - Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  

Laureaci i wyróżnieni

XII Edycja 2006

Laureatami XII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakosci zostali:

1) W kategorii wielkich organizacji:
GÓRNOSLASKA SPÓLKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. w Zabrzu
2) W kategorii duzych organizacji:
PRZEDSIEBIORSTWO "AGAT" Sp. z o.o. w Koluszkach
3) W kategorii malych i srednich organizacji produkcyjnych:
ZAKLADY WYTWÓRCZE SPRZETU SIECIOWEGO "BELOS" S.A. Bielsko Biala
4) W kategorii malych i srednich organizacji uslugowych:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.w Wloclawku
5) W kategorii organizacje publiczne -sluzba zdrowia:
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY w Olsztynie
6) W kategorii organizacje publiczne -administracja publiczna:
URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA MALOPOLSKIEGO w Krakowie

Wyróznienie XII edycji konkursu PNJ otrzymali:


WYRÓZNIENIE PIERWSZEGO STOPNIA XII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOSCI OTRZYMAL:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Olsztynie


WYRÓZNIENIA W XII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOSCI
W KATEGORII ZESPOLOWEJ OTRZYMALI:


1) W kategorii srednich organizacji produkcyjnych i uslugowych:
- GAMBIT LUBAWKA Sp. z o.o. w Lubawce
- SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE" W Toruniu
- JASTRZEBSKA SPÓLKA KOLEJOWA SP. z o.o. w Jastrzebiu
- POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU S.A. w Warszawie

2) W kategorii organizacji publicznych:
- URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie
- KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Wroclawiu
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY SW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ
- URZAD MIASTA KRASNIK

DYPLOM FINALISTY W XII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOSCI OTRZYMALO:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. w Rybniku

LAUREATEMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOSCI w 2006 ROKU ZOSTALI:

1) Dr inz. ZYGMUNT NIECHODA - Polski Komitet Normalizacji, dyrektor Biura
2) NADINSPEKTOR RYSZARD SIEWIERSKI - Komenda Glówna Policji, Zastepca Komendanta
3) PRZEGLAD TECHNICZNY - 140 lecie wydawnictwa

LAUREATAMI IX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOSCI

IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:
1) W kategorii nauka:
prof. Stanislaw Sudol - Uniwersytet Torunski
2) W kategorii praktyka:
mgr inz. STANISLAW PATER - TUV NORD Polska 3) W kategorii promocja:
mgr IGOR HUTNIKIEWICZ - Sekretarz Warminsko - Mazurskiej Nagrody Jakosci

PREZYDIUM PNJ PRZYZNALO ODZNAKE ZASLUZONY DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOSCI NASTEPUJACYM OSOBOM:

1) MAREK JEWTUCH - Czlonek Komitetu i Sedzia Polskiej Nagrody Jakosci
2) JAROSLAW LAPA - Ekspert Polskiej Nagrody Jakosci 3) WALDEMAR MAZAN - Czlonek Komitetu i Ekspert Polskiej Nagrody Jakosci 4) MAREK RACZKA - Czlonek Komitetu i Ekspert Polskiej Nagrody Jakosci

dodano: 2013-04-18