Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Laureaci i wyróżnieni

XII Edycja 2006

Laureatami XII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakosci zostali:

1) W kategorii wielkich organizacji:
GÓRNOSLASKA SPÓLKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. w Zabrzu
2) W kategorii duzych organizacji:
PRZEDSIEBIORSTWO "AGAT" Sp. z o.o. w Koluszkach
3) W kategorii malych i srednich organizacji produkcyjnych:
ZAKLADY WYTWÓRCZE SPRZETU SIECIOWEGO "BELOS" S.A. Bielsko Biala
4) W kategorii malych i srednich organizacji uslugowych:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.w Wloclawku
5) W kategorii organizacje publiczne -sluzba zdrowia:
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY w Olsztynie
6) W kategorii organizacje publiczne -administracja publiczna:
URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA MALOPOLSKIEGO w Krakowie

Wyróznienie XII edycji konkursu PNJ otrzymali:


WYRÓZNIENIE PIERWSZEGO STOPNIA XII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOSCI OTRZYMAL:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Olsztynie


WYRÓZNIENIA W XII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOSCI
W KATEGORII ZESPOLOWEJ OTRZYMALI:


1) W kategorii srednich organizacji produkcyjnych i uslugowych:
- GAMBIT LUBAWKA Sp. z o.o. w Lubawce
- SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE" W Toruniu
- JASTRZEBSKA SPÓLKA KOLEJOWA SP. z o.o. w Jastrzebiu
- POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU S.A. w Warszawie

2) W kategorii organizacji publicznych:
- URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie
- KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Wroclawiu
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY SW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ
- URZAD MIASTA KRASNIK

DYPLOM FINALISTY W XII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOSCI OTRZYMALO:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. w Rybniku

LAUREATEMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOSCI w 2006 ROKU ZOSTALI:

1) Dr inz. ZYGMUNT NIECHODA - Polski Komitet Normalizacji, dyrektor Biura
2) NADINSPEKTOR RYSZARD SIEWIERSKI - Komenda Glówna Policji, Zastepca Komendanta
3) PRZEGLAD TECHNICZNY - 140 lecie wydawnictwa

LAUREATAMI IX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOSCI

IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:
1) W kategorii nauka:
prof. Stanislaw Sudol - Uniwersytet Torunski
2) W kategorii praktyka:
mgr inz. STANISLAW PATER - TUV NORD Polska 3) W kategorii promocja:
mgr IGOR HUTNIKIEWICZ - Sekretarz Warminsko - Mazurskiej Nagrody Jakosci

PREZYDIUM PNJ PRZYZNALO ODZNAKE ZASLUZONY DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOSCI NASTEPUJACYM OSOBOM:

1) MAREK JEWTUCH - Czlonek Komitetu i Sedzia Polskiej Nagrody Jakosci
2) JAROSLAW LAPA - Ekspert Polskiej Nagrody Jakosci 3) WALDEMAR MAZAN - Czlonek Komitetu i Ekspert Polskiej Nagrody Jakosci 4) MAREK RACZKA - Czlonek Komitetu i Ekspert Polskiej Nagrody Jakosci

dodano: 2013-04-18