Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205, II p., odbędą się posiedzenia Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Komitetu Jakości i Normalizacji. Serdecznie zapraszam.    
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakosci zaprasza do udziału w: - XXIV edycji konkursu PNJ - XII edycji konkursu Znakomity Przywódca - IX educji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.
W dniu 23 listopada br. w Krajowej Izbie Gospodarczej, odbyło się Posiedzenie Komitetu Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, pan Kazimierz Dendura - dr hab. prof. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, zreferował wykład pt.: „OSOBLIWOŚCI PROCESÓW SPOŁECZNYCH (Próba werbalizacji)”, który został zamieszczamy w załączniku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.
W dniu 11 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty trzeci, zostały wręczone nagrody XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 29 września 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (73 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości – 2017, Laureatów XX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego oraz odznaczenia „Zasłużony dla PNJ”. W dniu 31 sierpnia 2017 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: - Finalistów XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, - Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  

Laureaci i wyróżnieni

XI Edycja 2005

I. Laureatami XI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości zostali:
1) W kategorii wielkich organizacji produkcyjnych: 
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. w Warszawie
2)    W kategorii bardzo dużych organizacji produkcyjnych: 
TTE POLSKA Sp. z o.o. (TCL THOMSON ELECTRONICS) w Żyrardowie
3) W kategorii małych i średnich organizacji produkcyjnych: 
GOLD DROP Sp. z o.o. w Limanowej
4) W kategorii małych i średnich organizacji usługowych: 
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. w Kaliszu
5) W kategorii organizacje publiczne:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Elblągu
 
II. Wyróżnienie  XI edycji konkursu PNJ otrzymali:
1) W kategorii dużych organizacji usługowych: 
Przedsiębiorstwo AGAT Sp. z o.o. w Koluszkach 
2) W kategorii małych i średnich organizacji produkcyjnych i usługowych:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Włocławku
ZAKŁADY WYTWÓRCZE SPRZĘTU SIECIOWEGO „BELOS” S.A. w Bielsku-Białej
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU S.A. w Warszawie
3) W kategorii małych organizacji usługowych:
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju
4) W kategorii organizacji publicznych:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w Krakowie
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY w Olsztynie
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Olsztynie
 
III. LAUREATAMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI  w 2005 ROKU ZOSTALI:
1) WOJCIECH JAN MAJ - Dyrektor Departamentu Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
2) PIOTR PRZYBYŁOWSKI - były Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
3) BOHDAN CZYŻEWSKI - Wielkopolski Klub Jakości NOT
4) POLSKIE CENTRUM BADAŃ i CERTYFIKACJI S.A.
 
IV. LAUREATAMI VIII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI 
IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:
1) W kategorii nauka:
KAZIMIERZ DENDURA – Profesor w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
2) W kategorii praktyka:
EWA BREWCZYŃSKA - FLORCZYK - Pełnomocnik ds. Jakości w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach
3) W kategorii promocja:
JANUSZ WIECZOREK – Redaktor III programu TVP
 
Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości w dniu 15 września 2005 r. jednogłośnie przyjęło uchwałę ustanowienia Odznaki „Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości” i zatwierdziło Regulamin jej przyznawania. Nadawać odznakę będzie Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości.
 
Prezydium jednogłośnie przyznało pierwsze siedem odznak. Wyróżnienie otrzymali:
1) Tadeusz Bartoszewski, który od I edycji był ekspertem PNJ. Wniósł duży wkład w rozwój konkursu PNJ. Obecnie jest członkiem Komisji Sędziowskiej.
2) Joachim Irek, od pierwszej edycji ekspert PNJ. Włożył duży wkład w doskonalenie techniki oceny wniosków zgłoszonych na konkurs PNJ.
3) Zbigniew Janczy, współtworzył konkurs Polskiej Nagrody Jakości i od pierwszej edycji jest członkiem Komisji Sędziowskiej PNJ.
4) Janusz Leśniewski, współtworzył korpus ekspertów PNJ i wniósł duży wkład w szkolenie nowych ekspertów. Obecnie od kilku edycji kierownik zespołu ekspertów do oceny małych i średnich organizacji. 
5) Witold Modliński, współtwórca Polskiej Nagrody Jakości. Pierwszy Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PNJ. Obecnie pracownik Sekretariatu PNJ. Współtworzy nowe typy samoocen i współdoskonali kryteria konkursu PNJ.  
6) Jerzy Majterski, współtwórca programów komputerowych do samoocen organizacji startujących w konkursie PNJ (komputerowe obliczanie punktacji i program oceny finansowej organizacji). Współtwórca Regionalnych Nagród Jakości oraz organizator strony Internetowej PNJ i nowoczesnego wyposażenia technicznego Sekretariatu PNJ.
7) Janusz Zymonik, współtwórca Kolegium Sędziowskiego. Od I edycji Sędzia PNJ. Autor artykułów promujących Polską Nagrodę Jakości.
 
dodano: 2013-04-18