Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Konferencje

Relacja z II Krajowej konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921"

W dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób. Inauguracyjny referat wygłosił dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, pt.: „Kultura jakości – współczesne wyzwania”, w którym podkreślił znaczenie szacunku i uczciwości w kształtowaniu jakości. Następnie zostały wygłoszone referaty: „Nowy Model EFQM – wyzwania dla polskich organizacji” – wygłoszony przez dr hab. Arkadiusza Wierzbica, prof. UE we Wrocławiu oraz dr Joannę Martusewicz z UE we Wrocławiu, którzy omówili  kluczowe zagadnienia i zmiany modelu EFQM i ich wpływ na zarządzanie organizacją; „Nasza droga do doskonałości – MPWiK S.A. we Wrocławiu”, wygłoszony przez Pana Witolda Ziomek, Prezesa Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu, który przedstawił efekty stosowania modelu EFQM w doskonaleniu zarządzania firmą oraz realizacji projektów; „Współczesny wymiar jakości w relacji z odbiorcami” – wygłoszony przez Pana Sławomira Bieńkowskiego, Pełnomocnika Prezesa SEP ds. współpracy z PTE, który podkreślił znaczenie budowania relacji międzyludzkich w aspekcie jakościowym; „Cyfrowa transformacja na przykładzie MPWiK S.A. we Wrocławiu” – wygłoszony przez Pana Piotra Słomiannego, Dyrektora finansów, który podkreślił znaczenie systemowego podejścia do rozwiązań informatycznych, w tym czerpania informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania procesami. Wygłoszone referaty przyjęte były z dużym uznaniem i zainteresowaniem, szczególnie w zakresie wykorzystania modelu EFQM do doskonalenia zarządzania oraz organizowania konkurów EFQM na poziomie 5*/7* wspólnie z konkursem PNJ z uwzględnieniem właściwych poziomów.

II Krajowa Konferencja PNJ

Termin: 26.11.2019 r. /wtorek/; Miejsce: Warszawa, ul. Trębacka 4, Siedziba Krajowej Izby Gospodarczej; Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Klubem Polskie Forum ISO 9000, Opolską Nagrodą Jakości, Pomorską Nagrodą Jakości, Wielkopolską Nagrodą Jakości oraz Redakcją "Problemy Jakości ";  Patronat medialny: "Rynek Inwestycji", "Fakty", "Problemy Jakości". Program konferencji: kliknij "Więcej"

Relacja z Konferencji PNJ

Krajowa Konferencja Polskiej Nagrody Jakości "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości"

Termin: 12.11.2018 r.; Miejsce: Warszawa, ul. Trębacka 4, Siedziba Krajowej Izby Gospodarczej; Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza, Klub Polskie Formu ISO 9000, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji;  Współpraca: Redakcja "Problemy Jakości"; Patronat medialny: "Rynnek Inwestycji", "Fakty", "Problemy Jakości".              Program konferencji: kliknij "Więcej"