Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205, II p., odbędą się posiedzenia Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Komitetu Jakości i Normalizacji. Serdecznie zapraszam.    
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakosci zaprasza do udziału w: - XXIV edycji konkursu PNJ - XII edycji konkursu Znakomity Przywódca - IX educji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.
W dniu 23 listopada br. w Krajowej Izbie Gospodarczej, odbyło się Posiedzenie Komitetu Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, pan Kazimierz Dendura - dr hab. prof. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, zreferował wykład pt.: „OSOBLIWOŚCI PROCESÓW SPOŁECZNYCH (Próba werbalizacji)”, który został zamieszczamy w załączniku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.
W dniu 11 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty trzeci, zostały wręczone nagrody XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 29 września 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (73 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości – 2017, Laureatów XX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego oraz odznaczenia „Zasłużony dla PNJ”. W dniu 31 sierpnia 2017 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: - Finalistów XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, - Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Dzięki udziałowi w projekcie jego Uczestniczki mogą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców: kreowanie wizerunku firmy w nowoczesnych mediach. Dla najlepszych mamy możliwość odbycia stażu, który gwarantuje zdobycie praktycznych doświadczeń, wartościowych na rynku pracy.
 
Zapraszamy Panie które:
 
są w wieku 30 lat i więcej,
zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
aktualnie nie są czynne zawodowo.
 
Wszystkim Uczestniczkom szkoleń zapewniamy stypendia na czas nauki!
 
W ramach projektu, każda z Uczestniczek otrzyma wsparcie w postaci:
 
a) diagnozowania indywidualnej sytuacji i poradnictwa zawodowego - forma: doradztwo 1:1 (uczestniczka : doradca zawodowy) - zwrot kosztów dojazdu.
 
b) realizacji certyfikowanej ścieżki szkoleniowej SOCIAL MEDIA - 120 godzin praktycznej wiedzy
 
TEMATY W RAMACH MODUŁU 1: Podstawy marketingu internetowego, Tworzenie i edycja grafiki z wykorzystaniem Adobe Photoshop, Przegląd serwisów społecznościowych, Jak skutecznie korzystać z LinkedIn i Slideshare, Efektywne wykorzystywania Twitter i Youtube w biznesie.
 
TEMATY W RAMACH MODUŁU 2:  Reklama na Facebooku, Optymalizacja i pozycjonowanie stron, Kampanie reklamowe Pay Per Click, Content Marketing - Narzędzie SM Managera, Strategia Social Media
 
W ramach realizacji ścieżki szkoleniowej przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na bloki tematyczne dla 100 % Uczestniczek projektu oraz środki na opiekę nad dzieckiem/osobą zależną dla 40% Uczestniczek projektu. Uczestniczki projektu otrzymają również stypendium szkoleniowe w wysokości (brutto): Moduł I – 478,80 zł, Moduł II – 319,20 zł
 
c) płatnych staży (3 miesięczne staże organizowane u pracodawców, którzy korzystają z SOCIAL MEDIA)
 
Po zakończeniu szkoleń do udziału w stażach zakwalifikowane zostaną 23 Uczestniczki projektu.  
 
Stażyści otrzymają: 
● 3 miesięczne stypendium stażowe – 1850,00 zł brutto/msc
● wstępne szkolenie BHP, badania lekarskie
● 3 miesięczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
● zwrot kosztów dojazdu (100% stażystów) 
● zwrot kosztu opieki nad dzieckiem /os. zależną (40% stażystów)
 
Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 39% kobiet z grupy 105 kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego, w wieku 30 lat i więcej, dzięki podniesieniu u nich pożądanych na mazowieckim rynku pracy kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA.
 
KONTAKT:
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska - Kierownik Projektu
email: kpawlinska@kig.pl, www.akademia.interit.eu
tel.: (22) 6309888, 6309663, 6309687
 
Pliki do pobrania:

ulotka informacyjna.pdf
dodano: 2017-06-28