Zapraszamy do udziału w Krajowej Konferencji Polskiej Nagrody Jakości oraz uroczystej gali z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości”, która odbędzie się w dniu 12.11.2018 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2018 r., o godz. 13.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala nr  30., odbędzie się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 11 lipca 2018 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej Polskiej Nagrody Jakości. W ramach posiedzenia ustalono okolicznościowe nagrody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) od dnia 01.07.2018 r. sekretarzem komitetu PNJ został Pan dr inż. Witold Pokora. Ze względu na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Konkurs PNJ nie odbędzie się w 2018 r. Zapraszamy do konkursu Polskiej Nagrody Jakości w 2019 r. O warunkach udziału w Konkursie będą Państwo informowani na bieżąco.  
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205, II p., odbędą się posiedzenia Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Komitetu Jakości i Normalizacji. Serdecznie zapraszamy.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Dzięki udziałowi w projekcie jego Uczestniczki mogą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców: kreowanie wizerunku firmy w nowoczesnych mediach. Dla najlepszych mamy możliwość odbycia stażu, który gwarantuje zdobycie praktycznych doświadczeń, wartościowych na rynku pracy.
 
Zapraszamy Panie które:
 
są w wieku 30 lat i więcej,
zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
aktualnie nie są czynne zawodowo.
 
Wszystkim Uczestniczkom szkoleń zapewniamy stypendia na czas nauki!
 
W ramach projektu, każda z Uczestniczek otrzyma wsparcie w postaci:
 
a) diagnozowania indywidualnej sytuacji i poradnictwa zawodowego - forma: doradztwo 1:1 (uczestniczka : doradca zawodowy) - zwrot kosztów dojazdu.
 
b) realizacji certyfikowanej ścieżki szkoleniowej SOCIAL MEDIA - 120 godzin praktycznej wiedzy
 
TEMATY W RAMACH MODUŁU 1: Podstawy marketingu internetowego, Tworzenie i edycja grafiki z wykorzystaniem Adobe Photoshop, Przegląd serwisów społecznościowych, Jak skutecznie korzystać z LinkedIn i Slideshare, Efektywne wykorzystywania Twitter i Youtube w biznesie.
 
TEMATY W RAMACH MODUŁU 2:  Reklama na Facebooku, Optymalizacja i pozycjonowanie stron, Kampanie reklamowe Pay Per Click, Content Marketing - Narzędzie SM Managera, Strategia Social Media
 
W ramach realizacji ścieżki szkoleniowej przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na bloki tematyczne dla 100 % Uczestniczek projektu oraz środki na opiekę nad dzieckiem/osobą zależną dla 40% Uczestniczek projektu. Uczestniczki projektu otrzymają również stypendium szkoleniowe w wysokości (brutto): Moduł I – 478,80 zł, Moduł II – 319,20 zł
 
c) płatnych staży (3 miesięczne staże organizowane u pracodawców, którzy korzystają z SOCIAL MEDIA)
 
Po zakończeniu szkoleń do udziału w stażach zakwalifikowane zostaną 23 Uczestniczki projektu.  
 
Stażyści otrzymają: 
● 3 miesięczne stypendium stażowe – 1850,00 zł brutto/msc
● wstępne szkolenie BHP, badania lekarskie
● 3 miesięczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
● zwrot kosztów dojazdu (100% stażystów) 
● zwrot kosztu opieki nad dzieckiem /os. zależną (40% stażystów)
 
Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 39% kobiet z grupy 105 kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego, w wieku 30 lat i więcej, dzięki podniesieniu u nich pożądanych na mazowieckim rynku pracy kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA.
 
KONTAKT:
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska - Kierownik Projektu
email: kpawlinska@kig.pl, www.akademia.interit.eu
tel.: (22) 6309888, 6309663, 6309687
 
Pliki do pobrania:

ulotka informacyjna.pdf
dodano: 2017-06-28