Szanowni Państwo, W związku z pojawiającymi się ofertami udziału w konkursie „POLSKA NAGRODA JAKOŚCI”, informujemy, że jedynym uprawnionym organizatorem od 22 lat jest:   Krajowa Izba Gospodarcza  Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa tel. 22 630 96 63, 630 97 02 oraz wskazani na stronie www.pnj.pl - organizatorzy Regionalnych Nagród Jakości.    
Terminarz posiedzeń, spotkań organizowanych przez Sekretariat PNJ w 2016 r.
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości zaprasza do udziału w nowej edycji konkursów w 2016 r.: - XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości - X edycji konkursu Znakomity Przywódca - VII edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.  
W dniu 11 listopada 2015 r., po raz dwudziesty pierwszy zostały wręczone następujące nagrody: LAUREATAMI XXI EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI: 1) W kategorii: Bardzo duże organizacje produkcyjno-usługowe:  3M Wrocław sp. z o.o., Wrocław 2) W kategorii: Duże organizacje produkcyjne:  Mando Corporation Poland Sp. z o.o., Wałbrzych 3) W kategorii: Średnie organizacje produkcyjno-usługowe: CONBELTS S.A., Bytom  4) W kategorii: Organizacje publiczne - ochrona zdrowia: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz, Warszawa LAUREATEM POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2015 ROKU ZOSTAŁ: 1) Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielska-Białej LAUREATKĄ XVIII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO W KATEGORII NAUKA, ZOSTAŁA: 1) prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska - Politechnika Warszawska FINALISTAMI IX EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA” ZOSTALI: 1) Józef Kurek – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 2) Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 3) Władysław Osienicki – Prezes Zarządu, POLMO ŁOMIANKI S.A. FINALISTAMI VI EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA” ZOSTALI: 1) Tomasz Kloze – Pełnomocnik SZ, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 2) Andrzej Kusior – Dyrektor ds. Zarządzania Bezpieczeństwem, DB Schenker Rail Polska S.A. ZASŁUŻONYM DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZASTAŁ: Andrzej Sajnaga - Prezes Zarządu, ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
Kontrola Zarządcza - KZ - jest obecnie powszechnie wdrażanym systemem - narzędziem - zarządzania w urzędach administracji rządowej i samorządowej.  Obowiązek jej wprowadzenia w tych urzędach wynika z postanowień Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej wskazują na występowanie szeregu mankamentów i barier osłabiających skuteczność jej realizacji.........  

Aktualności

UWAGA !!!

Szanowni Państwo, W związku z pojawiającymi się ofertami udziału w konkursie „POLSKA NAGRODA JAKOŚCI”, informujemy, że jedynym uprawnionym organizatorem od 22 lat jest:   Krajowa Izba Gospodarcza  Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa tel. 22 630 96 63, 630 97 02 oraz wskazani na stronie www.pnj.pl - organizatorzy Regionalnych Nagród Jakości.    

Terminarz posiedzeń, spotkań organizowanych przez Sekretariat PNJ w 2016 r.

Terminarz posiedzeń, spotkań organizowanych przez Sekretariat PNJ w 2016 r.

XXII edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości

Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości zaprasza do udziału w nowej edycji konkursów w 2016 r.: - XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości - X edycji konkursu Znakomity Przywódca - VII edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.  

Wręczenie nagród XXI edycji konkursu PNJ

W dniu 11 listopada 2015 r., po raz dwudziesty pierwszy zostały wręczone następujące nagrody: LAUREATAMI XXI EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI: 1) W kategorii: Bardzo duże organizacje produkcyjno-usługowe:  3M Wrocław sp. z o.o., Wrocław 2) W kategorii: Duże organizacje produkcyjne:  Mando Corporation Poland Sp. z o.o., Wałbrzych 3) W kategorii: Średnie organizacje produkcyjno-usługowe: CONBELTS S.A., Bytom  4) W kategorii: Organizacje publiczne - ochrona zdrowia: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz, Warszawa LAUREATEM POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2015 ROKU ZOSTAŁ: 1) Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielska-Białej LAUREATKĄ XVIII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO W KATEGORII NAUKA, ZOSTAŁA: 1) prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska - Politechnika Warszawska FINALISTAMI IX EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA” ZOSTALI: 1) Józef Kurek – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 2) Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 3) Władysław Osienicki – Prezes Zarządu, POLMO ŁOMIANKI S.A. FINALISTAMI VI EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA” ZOSTALI: 1) Tomasz Kloze – Pełnomocnik SZ, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 2) Andrzej Kusior – Dyrektor ds. Zarządzania Bezpieczeństwem, DB Schenker Rail Polska S.A. ZASŁUŻONYM DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZASTAŁ: Andrzej Sajnaga - Prezes Zarządu, ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  

PORADNIK WDRAŻANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA: ISO 9001 KONTROLI ZARZĄDCZEJ - SKZ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM - SPZK

Kontrola Zarządcza - KZ - jest obecnie powszechnie wdrażanym systemem - narzędziem - zarządzania w urzędach administracji rządowej i samorządowej.  Obowiązek jej wprowadzenia w tych urzędach wynika z postanowień Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej wskazują na występowanie szeregu mankamentów i barier osłabiających skuteczność jej realizacji.........