ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszamy na konferencję „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918-1921”, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. w siedzibie głównej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4.

Program Konferencji

 

10.30  Rejestracja uczestników

11.00  Rozpoczęcie Konferencji

11.20  Kultura jakości – współczesne wyzwania

11.40  Nowy Model EFQM – wyzwania dla polskich organizacji

12.00  Nasza droga do doskonałości - MPWiK S.A. we Wrocławiu

12.20  Współczesny wymiar jakości w relacji z odbiorcami

12.40  Cyfrowa transformacja na przykładzie MPWiK S.A. we Wrocławiu

13.00  Przerwa

13.30  Gala wręczenia nagród:

      zespołowych dla firm laureatów konkursu PNJ oraz PNJ-EFQM

      indywidualnych oraz medalu „Za zasługi dla Jakości”

14.30  Najlepsze praktyki stosowania modelu PNJ-EFQM – debata z udziałem nagrodzonych firm

15.15  Występ artystyczny w duchu patriotycznym

15.45  Lunch

16.30  Posumowanie, zakończenie konferencji

 

Uwaga: w trakcie konferencji dostępna jest strefa dla biznesu

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie konferencji


Szanowni Państwo ! W czasie tegorocznej konferencji, na którą serdecznie zapraszamy będą wręczane nagrody PNJ oraz okolicznościowy medal z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w latach 2018-2021.  W czasie ubiegłorocznej konferencji "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości" oraz w czasie uroczystych wręczeń regionalnych nagród w 2019 r. dotychczas wręczono medale okolicznościowe 'Za zasługi dla Jakości' dla niżej wymienionych:
Zapraszamy do udziału w drugiej Krajowej Konferencji Polskiej Nagrody Jakości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918-1921”, która odbędzie się w dniu 26.11.2019 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.
W dniu 01.08.2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został podpisany protokół w sprawie zintegrowania zasad przeprowadzenia XXV konkursu Polskiej Nagrody Jakości w 2019 r.
W dniu 01.08.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oficjalnym przedstawicielem EFQM w Polsce. Porozumienie umożliwia organizację równoległych konkurów PNJ oraz  PNJ – EFQM. Konkurs PNJ – EFQM uwzględnia zasady EFQM, obejmujące cztery etapy realizowane w Polsce. Każdy etap wyróżniany jest nagrodą PNJ i EFQM. Ostatni etap EFQM upoważnia firmę do ubiegania się o międzynarodową nagrodę EFQM. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie PNJ – EFQM w 2020 r. O szczegółach organizacji będziemy Państwa informować na bieżąco

Aktualności

Zaproszenie na Konferencję "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918-1921" / Program konferencji

Zasłużeni dla Jakości

Szanowni Państwo ! W czasie tegorocznej konferencji, na którą serdecznie zapraszamy będą wręczane nagrody PNJ oraz okolicznościowy medal z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w latach 2018-2021.  W czasie ubiegłorocznej konferencji "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości" oraz w czasie uroczystych wręczeń regionalnych nagród w 2019 r. dotychczas wręczono medale okolicznościowe 'Za zasługi dla Jakości' dla niżej wymienionych:

II Krajowa Konferencja PNJ

Zapraszamy do udziału w drugiej Krajowej Konferencji Polskiej Nagrody Jakości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918-1921”, która odbędzie się w dniu 26.11.2019 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Zmiany w organizacji Konkursu PNJ

W dniu 01.08.2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został podpisany protokół w sprawie zintegrowania zasad przeprowadzenia XXV konkursu Polskiej Nagrody Jakości w 2019 r.

Porozumienie PNJ – EFQM

W dniu 01.08.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oficjalnym przedstawicielem EFQM w Polsce. Porozumienie umożliwia organizację równoległych konkurów PNJ oraz  PNJ – EFQM. Konkurs PNJ – EFQM uwzględnia zasady EFQM, obejmujące cztery etapy realizowane w Polsce. Każdy etap wyróżniany jest nagrodą PNJ i EFQM. Ostatni etap EFQM upoważnia firmę do ubiegania się o międzynarodową nagrodę EFQM. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie PNJ – EFQM w 2020 r. O szczegółach organizacji będziemy Państwa informować na bieżąco