W dniu 25 września 2014 r. o godz. 12:30 w sali 205 Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4 w Warszawie, odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. 
W dniu 14 maja 2014 r., w gmachu Ministerstwa Gospodarki  w Sali pod Kopułą, odbyła się już po raz piąty konferencja z cyklu „DOBRE PRAKTYKI DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA”, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Krajową Izbę Gospodarczą – Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. W tym roku tematem konferencji było: „ZARZĄDZANIE WIEDZĄ”.
Minister Gospodarki objął honorowy patronat nad XX edycją konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 19 grudnia odbył się Komitet Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, Prof. Kazimierz Dendura (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni) wygłosił referat nt."ONTOLOGICZNY STATUS NORM I ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ".  
W dniu 11 listopada 2013 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom i Finalistom XIX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.   

Aktualności

Posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości

W dniu 25 września 2014 r. o godz. 12:30 w sali 205 Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4 w Warszawie, odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. 

V KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

W dniu 14 maja 2014 r., w gmachu Ministerstwa Gospodarki  w Sali pod Kopułą, odbyła się już po raz piąty konferencja z cyklu „DOBRE PRAKTYKI DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA”, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Krajową Izbę Gospodarczą – Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. W tym roku tematem konferencji było: „ZARZĄDZANIE WIEDZĄ”.

Honorowy patronat XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości

Minister Gospodarki objął honorowy patronat nad XX edycją konkursu Polskiej Nagrody Jakości.

Referat Prof. Kazimierza Dendury Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

W dniu 19 grudnia odbył się Komitet Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, Prof. Kazimierz Dendura (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni) wygłosił referat nt."ONTOLOGICZNY STATUS NORM I ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ".  

Wręczenie nagród XIX edycji konkursu PNJ

W dniu 11 listopada 2013 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom i Finalistom XIX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.