Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza - Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. mają zaszczyt zaprosić na konferencję organizowaną w dniu 14 maja 2014 r., w godzinach: 10:00 - 15:30, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w Sali pod Kopulą, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej) w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 9 maja 2014 r., dokonując rejestracji na stronie: www.pcbc.gov.pl/rejestracja wprowadzając login: konferencja, hasło: mgkigpcbc2014.   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Sekretariat konferencji: tel.: 22 630 96 63; fax.: 22 826 35 06; e-mail: pnj@kig.pl   UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.        
Konkurs jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości, konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie (obecnie rozpoczął się nabór do XX edycji). Nagroda i jej wydania regionalne służą propagowaniu polskiego kierunku koncepcji Kompleksowego Systemu Zarządzania Jakością.   Nagrody przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając Zarządzanie przez Jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów i Komitetu Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości.   Konkurs jest podzielony na cztery kategorie:  - mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe; - organizacje produkcyjne i usługowe; - organizacje publiczne; - organizacje edukacyjne.   Do XIV edycji łącznie zgłosiły się 34 organizacje. Wszystkie kategorie konkursowe mają dość liczną obsadę, a zwłaszcza kategoria ,,organizacje edukacyjne”. Najliczniej reprezentowane są powiaty: ostródzki, giżycki i ełcki.     Prelekcję prowadzi pan dr inż. Mirosław Recha, sekretarz Polskiej Nagrody Jakości, Członek Komitetu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, laureat nagrody specjalnej Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości.  
Minister Gospodarki objął honorowy patronat nad XX edycją konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 19 grudnia odbył się Komitet Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, Prof. Kazimierz Dendura (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni) wygłosił referat nt."ONTOLOGICZNY STATUS NORM I ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ".  

Aktualności

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów.

V KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ POD HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA GOSPODARKI

Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza - Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. mają zaszczyt zaprosić na konferencję organizowaną w dniu 14 maja 2014 r., w godzinach: 10:00 - 15:30, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w Sali pod Kopulą, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej) w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 9 maja 2014 r., dokonując rejestracji na stronie: www.pcbc.gov.pl/rejestracja wprowadzając login: konferencja, hasło: mgkigpcbc2014.   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Sekretariat konferencji: tel.: 22 630 96 63; fax.: 22 826 35 06; e-mail: pnj@kig.pl   UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.        

UCZESTNICY XIV EDYCJI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI NA SZKOLENIU

Konkurs jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości, konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie (obecnie rozpoczął się nabór do XX edycji). Nagroda i jej wydania regionalne służą propagowaniu polskiego kierunku koncepcji Kompleksowego Systemu Zarządzania Jakością.   Nagrody przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając Zarządzanie przez Jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów i Komitetu Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości.   Konkurs jest podzielony na cztery kategorie:  - mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe; - organizacje produkcyjne i usługowe; - organizacje publiczne; - organizacje edukacyjne.   Do XIV edycji łącznie zgłosiły się 34 organizacje. Wszystkie kategorie konkursowe mają dość liczną obsadę, a zwłaszcza kategoria ,,organizacje edukacyjne”. Najliczniej reprezentowane są powiaty: ostródzki, giżycki i ełcki.     Prelekcję prowadzi pan dr inż. Mirosław Recha, sekretarz Polskiej Nagrody Jakości, Członek Komitetu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, laureat nagrody specjalnej Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości.  

Honorowy patronat XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości

Minister Gospodarki objął honorowy patronat nad XX edycją konkursu Polskiej Nagrody Jakości.

Referat Prof. Kazimierza Dendury Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

W dniu 19 grudnia odbył się Komitet Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, Prof. Kazimierz Dendura (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni) wygłosił referat nt."ONTOLOGICZNY STATUS NORM I ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ".