Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w nowych edycjach konkursu: - XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, - XI edycji konkursu Znakomity Przywódca, - VIII edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.    
W dniu 11 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty drugi, zostały wręczone nagrody XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
Szanowni Państwo,   Członkowie Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości w telefonicznych rozmowach z Sekretarzem Komitetu PNJ Mirosławem Rechą, podjęli jednomyślnie następującą decyzję:       
W dniu 29 września 2016 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (71 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2016 oraz Laureatów XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego. W dniu 30 sierpnia 2016 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: Finalistów X edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, Finalistów VII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  
Sekretariat PNJ, informuje, że tegoroczna XXII edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości, została objęta Honorowym Patronem przez Pana Mateusza Morawieckiego -Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju.

Aktualności

Zaproszenia do nowej edycji Konkursu PNJ

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w nowych edycjach konkursu: - XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, - XI edycji konkursu Znakomity Przywódca, - VIII edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.    

Wręczenie nagród XXII edycji konkursu PNJ

W dniu 11 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty drugi, zostały wręczone nagrody XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.

Z ostatniej chwili

Szanowni Państwo,   Członkowie Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości w telefonicznych rozmowach z Sekretarzem Komitetu PNJ Mirosławem Rechą, podjęli jednomyślnie następującą decyzję:       

Ogłoszenie wyników XXII edycji konkursu PNJ

W dniu 29 września 2016 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (71 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2016 oraz Laureatów XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego. W dniu 30 sierpnia 2016 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: Finalistów X edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, Finalistów VII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  

Honorowy Patronat XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości

Sekretariat PNJ, informuje, że tegoroczna XXII edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości, została objęta Honorowym Patronem przez Pana Mateusza Morawieckiego -Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju.