Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości, uprzejmie zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu Polska Nagroda Jakości, IX edycji konkursu Znakomity Przywódca oraz VI edycji Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania. Zpraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w konkursie. 
W dniu 11 listopada 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki - Pana Janusza Piechocińskiego.  
Kontrola Zarządcza - KZ - jest obecnie powszechnie wdrażanym systemem - narzędziem - zarządzania w urzędach administracji rządowej i samorządowej.  Obowiązek jej wprowadzenia w tych urzędach wynika z postanowień Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej wskazują na występowanie szeregu mankamentów i barier osłabiających skuteczność jej realizacji.........  
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń, prowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczą. Obejmują przede wszystkim tematykę związaną z szeroko rozumianymi systemami zarządzania organizacją. Oferowane tematy szkoleń tworzą komplementarny zestaw niezbędnej wiedzy dla kadry kierowniczej organizacji, która opracowuje, wdraża i doskonali swoje systemy zarządzania, wykorzystując w tym celu wymagania odpowiednich norm oraz przepisów krajowych i międzynarodowych, w tym: norm ISO 9001, Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) Kontroli Zarządczej  (ZK), a także różnego rodzaju narzędzia doskonalenia systemu.

Aktualności

XXI EDYCJA KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości, uprzejmie zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu Polska Nagroda Jakości, IX edycji konkursu Znakomity Przywódca oraz VI edycji Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania. Zpraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w konkursie. 

Wręczenie nagród XX edycji konkursu PNJ

W dniu 11 listopada 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki - Pana Janusza Piechocińskiego.  

PORADNIK WDRAŻANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA: ISO 9001 KONTROLI ZARZĄDCZEJ - SKZ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM - SPZK

Kontrola Zarządcza - KZ - jest obecnie powszechnie wdrażanym systemem - narzędziem - zarządzania w urzędach administracji rządowej i samorządowej.  Obowiązek jej wprowadzenia w tych urzędach wynika z postanowień Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej wskazują na występowanie szeregu mankamentów i barier osłabiających skuteczność jej realizacji.........  

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń, prowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczą. Obejmują przede wszystkim tematykę związaną z szeroko rozumianymi systemami zarządzania organizacją. Oferowane tematy szkoleń tworzą komplementarny zestaw niezbędnej wiedzy dla kadry kierowniczej organizacji, która opracowuje, wdraża i doskonali swoje systemy zarządzania, wykorzystując w tym celu wymagania odpowiednich norm oraz przepisów krajowych i międzynarodowych, w tym: norm ISO 9001, Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) Kontroli Zarządczej  (ZK), a także różnego rodzaju narzędzia doskonalenia systemu.