Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości, uprzejmie zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu Polska Nagroda Jakości, IX edycji konkursu Znakomity Przywódca oraz VI edycji Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania. Zpraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w konkursie. 
W dniu 11 listopada 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki - Pana Janusza Piechocińskiego.  
Fundatorem koncertu podczas wręczenia jubileuszowej XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, w dniu 11 listopada 2014 r. jest Pan Andrzej Sajnaga - Prezes firmy: ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.   http://www.asmet.com.pl/    
W dniu 25 września 2014 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (69 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2014 oraz Laureatów XVII edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego. W dniu 29 sierpnia 2014 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło:  - Zasłużonego dla Polskiej Nagrody Jakości,  - Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, - V edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  Prezydium na swym posiedzeniu przyznało także Nagrodę Specjalną.  
W dniu 14 maja 2014 r., w gmachu Ministerstwa Gospodarki  w Sali pod Kopułą, odbyła się już po raz piąty konferencja z cyklu „DOBRE PRAKTYKI DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA”, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Krajową Izbę Gospodarczą – Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. W tym roku tematem konferencji było: „ZARZĄDZANIE WIEDZĄ”.

Aktualności

XXI EDYCJA KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości, uprzejmie zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu Polska Nagroda Jakości, IX edycji konkursu Znakomity Przywódca oraz VI edycji Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania. Zpraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w konkursie. 

Wręczenie nagród XX edycji konkursu PNJ

W dniu 11 listopada 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki - Pana Janusza Piechocińskiego.  

Koncert pt.: POLSKA NADZIEJA ......

Fundatorem koncertu podczas wręczenia jubileuszowej XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, w dniu 11 listopada 2014 r. jest Pan Andrzej Sajnaga - Prezes firmy: ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.   http://www.asmet.com.pl/    

KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

W dniu 25 września 2014 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (69 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2014 oraz Laureatów XVII edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego. W dniu 29 sierpnia 2014 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło:  - Zasłużonego dla Polskiej Nagrody Jakości,  - Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, - V edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  Prezydium na swym posiedzeniu przyznało także Nagrodę Specjalną.  

V KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

W dniu 14 maja 2014 r., w gmachu Ministerstwa Gospodarki  w Sali pod Kopułą, odbyła się już po raz piąty konferencja z cyklu „DOBRE PRAKTYKI DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA”, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Krajową Izbę Gospodarczą – Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. W tym roku tematem konferencji było: „ZARZĄDZANIE WIEDZĄ”.